Nightwood - Smocza gra MMORPG :: Utwórz konto!

ogieni i woda

Profil użytkownika
w grze MMO Smoki Nightwood


Login:  
Hasło:  
 


Dragons Online MMORPG


Zapomniałem hasła!

Kliknij tu, by założyć konto w hodowli!

Smocze RPG


Statystyki:
 Graczy:   990035
 Smoków:   3407967ogieni i woda

ogieni i woda

male
http://upload.nightwood.net/avatars/none.gif

 
ogieni i woda pisze:
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$__$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$__$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$___$$$$$$$$___$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$___$$$$$$$$___$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$_$$$$$$___$$$$___$$$$$$___$$$$___$$$$$$_$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$_$$$$$$___$$$$____$$$$____$$$$___$$$$$$_$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$__$$$$$___$$$$$_____$$_____$$$$$___$$$$$__$$$$$$$$#
#$$$$$$$$__$$$$$___$$$$______$$______$$$$___$$$$$__$$$$$$$$#
#$$$$$$$$__$$$$____$$$$______$$______$$$$____$$$$__$$$$$$$$#
#$$$$$$$____$$$____$$$$______$$______$$$$____$$$____$$$$$$$#
#$$$$$$$____$$$____$$$$_____$$$$_____$$$$____$$$____$$$$$$$#
#$$$$$$$_____$$_____$$_____$$$$$$_____$$_____$$_____$$$$$$$#
#$$$$_$$_____$$____________$$$$$$____________$$_____$$_$$$$#
#$$$$__$_____$$____________$$$$$$____________$$_____$__$$$$#
#$$$$__$$____$$____________$$$$$$____________$$____$$__$$$$#
#$$$$__$$____$$$_____________$$_____________$$$____$$__$$$$#
#$$$___$$____$$$____________________________$$$____$$___$$$#
#$$____$$____$$$____________________________$$$____$$____$$#
#$$____$$____$$$____________________________$$$____$$____$$#
#$____$$$_____$$____________________________$$_____$$$____$#
#$____$$$__________________________________________$$$____$#
#_____$$$__________________________________________$$$_____#
#_____$$$__________________________________________$$$_____#
#_____$$___________________________________________$$$_____#
#__________________________________________________________#
#__________________________________________________________#
#$________________________________________________________$#
#$________________________________________________________$#
#$$______________________________________________________$$#
#$$______________________________________________________$$#
#$$____$$$$$$$$$$__________________________$$$$$$$$$$____$$#
#$_____$$$$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$$$$$_____$#
#$______$$$$$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$$$$______$#
#$$______$$$$$$$$$$$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$______$$#
#$$_______$$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$_______$$#
#$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$_______$$$#
#$$$________$$$$$$$$$$$_______ ___$$$$$$$$$$$$$$________$$$$#
#$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$#
#$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$_________$$$$$#
#$$$$$$____________$$$$$$$$$__ __$$$$$$$$$____________$$$$$$#
#$$$$$$$_____________________.._____________________$$$$$$$#
#$$$$$$$$$__________________$$$$__________________$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$_______________$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$______________$$$$$$______________$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$_________$$______$$_________$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$______________________________$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$____$$___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$___$$$__________________$$$___$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$__$$$____$$$____$$$____$$$__$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$___$$____$$$______$$$____$$___$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$______$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______
0____________________________________________,d888`____________ ____________________________________________,d88`______________ __________________________________________,d88`________________ _________________________________________,d8`__________________ _______________________________________,d8*____________________ _____________________________________,d88*_____________..d**`__ ___________________________________,d88`_________..d8*`________ _________________________________,d888`____..d8P*`_____________ _________________________._____,d8888*8888*`___________________ _______________________,*_____,88888*8P*_______________________ _____________________,*______d888888*8b._______________________ ___________________,P_______dP__*888.*888b.____________________ _________________,8*________8____*888__`**88888b.______________ _______________,dP________________*88___________*88b.__________ ______________d8`__________________*8b_______________*8b.______ ____________,d8`____________________*8.__________________*88b._ ___________d8P_______________________88._______________________ _________,88P________________________888_______________________ ________d888*_______.d88P____________888_______________________ _______d8888b..d888888*______________888_______________________ _____,888888888888888b.______________888_______________________ ____,8*;88888P*****788888888ba.______888_______________________ ___,8;,8888*________`88888*_________d88*_______________________ ___8e888*__________,88888be._______888________________________ __,d888`___________,8888888***_____d888________________________ _,d88P`___________,8888888Pb._____d888`________________________ _888*____________,88888888**___.d8888*_________________________ _`88____________,888888888____.d88888b_________________________ __`P___________,8888888888bd888888*____________________________ _______________d88888!T88888d888*______________________________ _______________8888888!O8888888b.______________________________ _______________88*._*88!M8888888b.________.db__________________ _______________`888b.`88!I888888888b._.d8888P__________________ ________________**88b.`*8838888888888888888888b..._____________ _________________*888b.`*8828888888P***7888888888888e.________ __________________88888b.`**7*****.d8888b**`88888P*___________ __________________`888888b_____.d88888888888**`8888.___________ ___________________888888.___d888888888888P___`8888888b.______ __________________,88888*____d88888888888**`____`8888b_________ _________________,8888*____.8888888888P`_________`888b.________ ________________,888*______888888888b...__________`888P88b.____ _______.db.___,d88*________88888888888888b_________`8888_______ ___,d888888b.8888`_________`*888888888888888888P`___`888b._____ __/*****8888b**`______________`***8888P*``8888`_______`8888b.__ _______/**88`_________________.ed8b..__.d888P`__________`88888_ ____________________________d8**888888888P*_______________`88b_
___________________________*``,d8888***`___________________`88

(\_/) To jest króliczek, skopiuj go na swój
(o.O) profil, aby pomóc mu w zawładnięciu
(u u ) światem! Buhahahaha...!


-----------------------------
-----------------------o/---/o
----------------------o/----/o
---------------------o/-----/o
---------------------|------/
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||
----------------------||||||----------*
----------------------||||||--------*-*
----------------------||||||------*---*
----------------**---||||||----*-----*
----------------*-*--||||||-*------*
----------------*--*-||||||*------*
----------------*-----||||||------*
-----------------*----0000----*
------------------*---0000---*
----------------*-----||||||--*
------------------*---0000-|*
-----------------*----0000/--*
----------------*-----||||||-----*
---------------*-----(-----)------*
--------------*-----------------O--*
-------------*--------*-*-*-----O--*
------------*-------*--------*----O--*
-----------*------*------------*------*
----------*------*--------------*----*
---------*------*----------------*--*
---------*-----*------------------*
----------*---*
-----------*-*


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´````````````´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´`````````´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´$$´´´$$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$´´´$$´$$´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$$$´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$´´´´´´´´´´´
´´´$$$´´´´´´´$$´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$$$$$$$´´$$´´´´´´$$$$´
´´$$$$$´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´$´$´´´$$$$$$$´´´$$´´´´´$$$$$´
´$$´´´$$´´´´$$´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´$$$´´´´´$$´´´´$$´´´$$
$$$´´´´$$$$´´$$´´´´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´´´$$´´$$$$´´´´$$
$´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$
$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$´´´´$$$´$$$´´´´´$$$$$$$´´´´´´$$$$$$
´$$$$´$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$´´´´´´$$$$$´$$
´´´´´´´´´$$$$$$´´$$$´$$´´´´´´´´´´´$$´$$$´´$$$$$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´$$´$$$$$$$$$$$´$$´$$$$$$$´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´$$$$$´$$´´´´$$$$$$$$$$$$´´´$$´$$$$$´´´´´´´´´´
´´´$$$$$$$$$´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´$$$$$$$$$´´
´´$$´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$´
´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´$$$´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´´$$$´´
´´´´´$$´´´$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$$´´´´$$´´´´
´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$Surowce:
5.190
0

Status:
Hodowca

Skąd:
strzałkowo

Zainteresowania:
gry


Posiadane smoki:
» losen
» zabujca
» ZABIJAKA
» kryształek


Osiągnięcia:

Kolekcje:
Użytkownik nie zebrał żadnych kolekcji!

Profil odwiedzili:

Brak odwiedzin


Reputacja: 0


Smoki Nightwood © 2004-2015 Gilfuin (Kontakt)


Strona wygenerowana w 0.3346 sekund.