Nightwood - Smocza gra MMORPG :: Utwórz konto!

saba puk

Profil użytkownika
w grze MMO Smoki Nightwood


Login:  
Hasło:  
 


Dragons Online MMORPG


Zapomniałem hasła!

Kliknij tu, by założyć konto w hodowli!

Smocze RPG


Statystyki:
 Graczy:   990028
 Smoków:   3407945saba puk

saba puk

female
http://upload.nightwood.net/avatars/507644.gif

 
saba puk pisze:
Imie:Sabina
Lat: 12
Klasa: Va

NIE KOPIOWAĆ AVKA!!!!!!!

_____________________________________________,d888`____________ ____________________________________________,d88`______________ __________________________________________,d88`________________ _________________________________________,d8`__________________ _______________________________________,d8*____________________ _____________________________________,d88*_____________..d**`__ ___________________________________,d88`_________..d8*`________ _________________________________,d888`____..d8P*`_____________ _________________________._____,d8888*8888*`___________________ _______________________,*_____,88888*8P*_______________________ _____________________,*______d888888*8b._______________________ ___________________,P_______dP__*888.*888b.____________________ _________________,8*________8____*888__`**88888b.______________ _______________,dP________________*88___________*88b.__________ ______________d8`__________________*8b_______________*8b.______ ____________,d8`____________________*8.__________________*88b._ ___________d8P_______________________88._______________________ _________,88P________________________888_______________________ ________d888*_______.d88P____________888_______________________ _______d8888b..d888888*______________888_______________________ _____,888888888888888b.______________888_______________________ ____,8*;88888P*****788888888ba.______888_______________________ ___,8;,8888*________`88888*_________d88*_______________________ ___8e888*__________,88888be._______888________________________ __,d888`___________,8888888***_____d888________________________ _,d88P`___________,8888888Pb._____d888`________________________ _888*____________,88888888**___.d8888*_________________________ _`88____________,888888888____.d88888b_________________________ __`P___________,8888888888bd888888*____________________________ _______________d88888!D88888d888*______________________________ _______________8888888!W8888888b.______________________________ _______________88*._*88!Ż8888888b.________.db__________________ _______________`888b.`88!!!888888888b._.d8888P__________________ ________________**88b.`*8838888888888888888888b..._____________ _________________*888b.`*8828888888P***7888888888888e.________ __________________88888b.`**7*****.d8888b**`88888P*___________ __________________`888888b_____.d88888888888**`8888.___________ ___________________888888.___d888888888888P___`8888888b.______ __________________,88888*____d88888888888**`____`8888b_________ _________________,8888*____.8888888888P`_________`888b.________ ________________,888*______888888888b...__________`888P88b.____ _______.db.___,d88*________88888888888888b_________`8888_______ ___,d888888b.8888`_________`*888888888888888888P`___`888b._____ __/*****8888b**`______________`***8888P*``8888`_______`8888b.__ _______/**88`_________________.ed8b..__.d888P`__________`88888_ ____________________________d8**888888888P*_______________`88b_
___________________________*``,d8888***`__________________88

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´````````````´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´`````````´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´$$´´´$$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$´´´$$´$$´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$$$´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$´´´´´´´´´´´
´´´$$$´´´´´´´$$´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$$$$$$$´´$$´´´´´´$$$$´
´´$$$$$´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´$´$´´´$$$$$$$´´´$$´´´´´$$$$$´
´$$´´´$$´´´´$$´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´$$$´´´´´$$´´´´$$´´´$$
$$$´´´´$$$$´´$$´´´´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´´´$$´´$$$$´´´´$$
$´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$
$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$´´´´$$$´$$$´´´´´$$$$$$$´´´´´´$$$$$$
´$$$$´$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$´´´´´´$$$$$´$$
´´´´´´´´´$$$$$$´´$$$´$$´´´´´´´´´´´$$´$$$´´$$$$$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´$$´$$$$$$$$$$$´$$´$$$$$$$´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´$$$$$´$$´´´´$$$$$$$$$$$$´´´$$´$$$$$´´´´´´´´´´
´´´$$$$$$$$$´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´$$$$$$$$$´´
´´$$´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$´
´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´$$$´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´´$$$´´
´´´´´$$´´´$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$$´´´´$$´´´´
´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$

______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________$$________________________$$$$
____________$$______________________________$$
___________$__________________________________$$
___________$$___________________________________$$
__________$$__$$______________________$$__________$$
________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$
______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$$
______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________$$
______$$___$$________________________$$_______________$$
______$$____$$_______________________$$_____________$$
________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
__________$$$$_____________________$$__$$____$$$
___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
_____________$$___$$______$$$$$_______________$$
_____________$$_____$$$$$$$____________________$$
_____________$$________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$___________________________________$
____________$$___________________________________$$
__________$$_________________________$$___________$
__________$$__________$$___________$$_____________$$
________$$__$$________$$_________$$_______________$$
______$$____$$__________$$_______$$_______________$$
______$$____$$____________$$___$$_________________$$
____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$____________$
_$$$$_______$$________$$_______________$$____________$$
$___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$$
$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$____________$$
_$$$$$______$$________$$____$$___$$_____$$___________$$
____$$______$$________$$______$$_______$$___________$$
____$$______$$________$$_____$$________$$___________$$
__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_________$$
__$$________$$________$$______$$$______$$$$_________$$
$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$__________$
$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$__________$
$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$_________$
_$$$$$$$___________$$______________________$$________$$
_____$$__$$__$$__$$_$______________________$$__________$$
______$$$$__$___$__$$__------,___$_$_$_$$__$$_$$ s________$$$$
_______$$$$$$$
_______$$$$$$$$_____$_$_$
________$$$$$$$____$$$$$$
_________$$$$$$$____$$$
_$__$_$____$$$$$$$$
__$$$$$$___$$$$$$$$$
___$$$_$$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
__________$$$$___$$$$$______$$$$
__________$$$_____$$$$$____$_$_$
________$$$$_______$$$$
_________$_$_$_____$$$$
___________________$$$$
______$$$$$$_______$$$$
____$$______$$_____$$$$
___$$$______$$_____$$$
____$$_____$______$$$
_____$$__________$$$
_______$$$___$$$$$
_________$$$$$
´´´´´´´´$$$$´´´´$$$$$$
´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´$$
´´´´$$´´´´´´´´$$´´´´´´´$$
´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$
´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$
´$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`´$
$´´´´´´´´´´´´´´´´$´´´´´´´´´´.$
$´´´´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´´$
$´´´´´´´´´´´´$$´$´´´´´´´´´$´´$
$´´´´´´´´´´$$$$$$´´´´´$$$$´´´$
$´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´$$´´$´´´$
´$´´´´´´´´$$$$$´$´´´$$$$$$´´$
´$$´´´´´´´$´´´´´$´´$$$$$$´´$
´´$$´´´´´´$´´´´$´´$$$$´´´´$
´´´$´´´´´´$´´´$´´´$´´´´´´$
´´´$´´´`´´$$$$´´´´´´´$´´$$
´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$
´´´´$$$´´´´´´´$$$$$´´´´´´$
´´´´´´´$$$´´´´´$$´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´$$´´´´´$$$$$$
´´´´´´´´´$$´´´´´´$$´$
´´´´´´$$$$´´´´´´´´$´$$
´´´´´´´´$´´$$´´´´´$´´´$
´´´$$$$$´$´´´´´´´$´´$´
´$$´´´$$$$´$´´´´´´$´´´$$$$$$
´$$´´´´´´$$$$´´´´´$´$$´´´´´$$
´$´´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´´´$
´´$$´´´´´´´´´$´´´$´´´´´´´´´´$
´´´$$$$$$$$$$$´´´$_$$$$$$


_____((_))WWWWWWWWW)) To jest smoczy dom wklej
____((___))WWWWWWWWW)) go na swój profil żeby
___((_____))WWWWWWWWW)) twoje smoki miały gdzie
__((__|¯¯|__))WW)) mieszkać! :-D
_((___|__|___))WWWWWWWW))
((___________))WWWWWWWW))
_|___|¯¯¯|___|
_|___|___|____|__|___|___|___||
_|___________ |______________|
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

_________$$$$_____$$$$_______
________$$$$$$___$$$$$$______
_$$$$___$$$$$$___$$$$$$______
$$$$$$___$$$$_____$$$$___$$$_
$$$$$$__________________$$$$$
_$$$$____$$$$$$$$$$$$$$__$$$_
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
________$$$$$$$$$$$$$$Czy szkoła to film?

basen--H2O
Hemia--Brejniac
Przyroda--AnimalPlanet
WF-- Szkoła przetrwania
Religia-- Dotyk anioła
Matematyka--4400
Historia-- Sensacje XX-wieku
Jęnzyk angielski--Lipy and Mesy
Język polski-- Kocham cie polsko
Plastyka--Pan robutka
Technika-- Jak to jest zrobione?
Lekcja muzyki--Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza-- rozmowy w toku
wychowanie w rodzinie--rodzina 2+8
Gabinet chigienistki--nadobre i na złe
Przerwa-- planeta małp
Test-- Milionerzy
Poprawka-- Stawka większa niż życie
Nowa w klasie-- Trędowata
Nowy w klasie-- Obcy 8 pasażer Nastr
Niepytany numerek--Totolotek
Ostatnia ławka-- Róbta, co chceta
Wycieczka szkolna-- Ostry dyżur
Wyrwanie do odpowiedzi-1 z 10
Wakacje z rodzicami- Familiada
Dyrekcja-- JAG Wojskowe Biuro Śledcze
woźny/woźna-- Strażnik Teksasu
Informatyk-- Johny Mnemonik
Korytarz w szkole-- Ulica Sezamkowa
Plan lekcji-- Telenowela (co tydzień to samo)
Uczeń na dywaniku u dyrektora-- Wywiad z wampirem
Wywiadówka--wiadomości
Szkolne zdjencia--top model
Szkoła-- Świat według Kiepskich

MORZNA KARMIĆ MOJE SMOKI


Surowce:
230.124
40

Status:
Hodowca

Skąd:
Knurów

Zainteresowania:
składanie modeli z drewna i kosmos


Posiadane smoki:
» Eterek
» Ogniak
» Wodziak
» Kryształek
» Burzek


Osiągnięcia:

Kolekcje:
Użytkownik nie zebrał żadnych kolekcji!

Profil odwiedzili:

Brak odwiedzin


Reputacja: 0

foka7 :: 05.12.2013 20:09
kope lat
Raitaa :: 04.06.2011 13:01
Powiem tyle... Kiedyś cie Sabina lubiałam ale teraz już nie (...) z chęcią dała bym ci minusa alee jest neutral.
Karasis :: 19.06.2010 23:12
- Spam.
All. :: 09.06.2010 20:59
+ Rubinek ^^
Aurelia. :: 28.05.2010 22:06
pierwszy handel, ale nie pisz CAPSEMSmoki Nightwood © 2004-2015 Gilfuin (Kontakt)


Strona wygenerowana w 0.28 sekund.